Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ZESPOLE PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU

7.30 – 12.30 – BEZPŁATANA REALIZACJA MINIUM PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

6.00 – 7.00 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne i kierowane.

7.00 -8.15 - Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, układanki i gry stolikowe, praca indywidualna, wyrównawcza,
                  z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę, zabawa ruchowa (3 – 4 latki), ćwiczenia poranne (5 – 6 latki).

8.15 – 8.30 – Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe.

8.30 – 9.00 – ŚNIADANIE.

9.00 – 10.00 – Realizacja zajęć edukacyjnych.

10.00 – 11.15 – Spacery, gry i zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe.

11.15 – 11.30 - Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.

11.30 – 12.00 – OBIAD.

12.00 – 14.00 – Leżakowanie (dzieci młodsze). Zabawy i zajęcia wyciszające, zabawy i działania utrwalające zdobyte umiejętności i wiadomości, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer (dzieci starsze). Zabawa ruchowa.

14.00 – 14.15 – Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe.

14.15 – 14.45 – PODWIECZOREK.

14.45 – 17.30 – Zabawy swobodne podejmowane z własnej inicjatywy lub kierowane przez nauczyciela w sali, na placu                                              przedszkolnym, rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań, praca indywidualna wspierająca rozwój dzieci, kontakty indywidualne                    z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

W oparciu o ramowy rozkład dnia nauczyciele ustalają dla swoich oddziałów
szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

Przedszkole Samorządowe Nr 29 "Fantazja"
ul. Wł. Broniewskiego 25
15 - 748 Białystok
tel./fax 85 651 01 06
e-mail: ps29@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony