Historia Przedszkola

   Przedszkole Samorządowe Nr 29 w Białymstoku powstało w 1970 r., szczególnie na potrzeby pracowników Białostockich Zakładów Przemysłu Bawełnianego ,,Fasty”. Zakłady te pełniły funkcję opiekuńczą wobec przedszkola.

   W trzecim roku istnienia placówki tj. 1973 zostały wprowadzone w przedszkolu tzw. ,,dni otwarte”, w czasie których rodzice mogli zapoznać się   z zajęciami prowadzonymi w przedszkolu. Organizowanie ,,dni otwartych” kontynuowane jest w przedszkolu każdego roku. W budynku przedszkola usytuowany był gabinet metodyczny, w którym pracował doradca metodyczny. W związku z tym nauczycielki przedszkola niejednokrotnie przeprowadzały zajęcia otwarte i pokazowe dla innych nauczycieli, prowadziły praktyki studenckie.

   Funkcję dyrektora przedszkola od roku 1970 kolejno pełniło 6 dyrektorek. W przedszkolu prowadzone było maksymalnie 6 oddziałów: 5 z nich mieściło się w budynku przedszkolnym przy ul. Wł. Broniewskiego 25, a 1 w bloku przy ul. Gruntowej 5. W najtrudniejszym dla przedszkola okresie spowodowanym niżem demograficznym od 1 września 2004 r. w placówce zorganizowano tylko 3 oddziały.

   Dzień 18 listopada wpisał się już wyraźnie w historię naszej placówki. 18 listopada 2004 r. zorganizowaliśmy uroczystość nadania nazwy dla naszego przedszkola. Od tej pory jego pełna nazwa brzmi: Przedszkole Samorządowe Nr 29 ,,Fantazja” w Białymstoku. Wtedy też powstało logo przedszkola, które nawiązuje do jego nazwy. W dniu 18 listopada 2010  r. odbyła się uroczystość Jubileuszu 40- lecia przedszkola, a 18 listopada 2015 r. świętowaliśmy Jubileusz 45- lecia działalności naszej placówki.

  Aktualnie w przedszkolu jest zorganizowanych 5 oddziałów, do których uczęszcza 125 dzieci. Zarówno budynek, jak i plac przedszkolny są nieustannie modernizowane. Jesienią 2014r. budynek przedszkola przeszedł termomodernizację. Teraz jest  kolorowy i estetyczny, a swoim wyglądem zachęca dzieci do przekroczenia jego progu.

  Nasze przedszkole współpracuje z innymi placówkami oświatowymi oraz różnymi instytucjami. Nie wyobrażamy sobie naszej działalności bez współpracy z innymi przedszkolami, szkołami podstawowymi, zwłaszcza Nr 15, 29, 7 w Białymstoku, w których uczy się największy procent naszych absolwentów, bez wsparcia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku, czy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego. Najdłużej, bo od kwietnia 1970 r. przedszkole współpracuje  z Technikum Mechanicznym w Białymstoku. Ta doskonała współpraca utrzymała się przez wszystkie lata, do dnia dzisiejszego. Przedszkole doświadcza nieustannej pomocy ze strony szkoły: dzieci uczestniczą w organizowanych w bibliotece szkoły spotkaniach poświęconych rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Przez wiele lat  dzieci brały udział w imprezach ,,Dzień Dziecka z Mechaniakiem”.

   Ze wszystkimi placówkami i innymi podmiotami staramy się rozszerzać zakres naszej współpracy, wzbogacając ją o nowe formy. Od roku 2007 organizujemy Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny ,,W Krainie Fantazji”, do którego udziału zapraszamy inne przedszkola, w tym przedszkola o nazwie ,,Fantazja” z różnych miast z całego kraju. Ponadto od 2017 r. jesteśmy organizatorem Miedzyprzedszkolnego Konkursu Wiedzy z Języka angielskiego pt. „Kids love English”.

   Naszych pracowników wspierają także związki zawodowe: Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego.

   Szczególnie zabiegamy o dobrą współpracę z rodzicami naszych wychowanków, którzy są najbliższymi i najważniejszymi partnerami. Cieszy nas, że rodzice popierają nasze pomysły, pomagają w ich realizacji. Sprzyja to ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola. Od wielu lat organizujemy wewnątrzprzedszkolne konkursy plastyczne oraz Festiwal Piosenki Rodzinnej pt. „Razem na scenie”, które są skierowane do dzieci, ich rodziców i innych członków rodzin naszych podopiecznych. Ogromną pomocą i wsparciem służy nam Rada Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.
     W 2020 roku przedszkole obchodziło Jubileusz 50- lecia swojej działalności. Od 1 września 2022 r.  Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja” w Białymstoku weszło w skład Zespołu Przedszkoli Nr 3 w Białymstoku.

                                                                              

 

 

 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 29 "Fantazja"
ul. Wł. Broniewskiego 25
15 - 748 Białystok
tel./fax 85 651 01 06
e-mail: ps29@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony